wie zijn wij?

 

 Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant

 

organisatie  
historie  
  Bestuur  
 

aangesloten organisaties

Historie

De Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant (PVR) is opgericht tijdens de emancipatiegolf in 1975, het Jaar van de Vrouw. De overheid subsidieerde emancipatie-activiteiten voor vrouwenorganisaties en vrouwengroepen.

In de meeste provincies van Nederland is er een Provinciale Vrouwenraad actief. In 1975 werd de Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant opgericht en heeft zich geleidelijk aan uitgebreid tot een organisatie, waarbij 12 vrouwenorganisaties zijn aangesloten. Vrouwenorganisaties met een algemene, levenbeschouwelijke en/of politieke visie, hebben bij de PVR een plaats gevonden om met elkaar – met respect voor eigen identiteit – te werken aan het gemeenschappelijk belang.

De PVR had in de begintijd grote bevoegdheid en beheerde de provinciale subsidie die gebruikt werd voor het organiseren van cursussen en trainingen. De subsidie bedroeg circa f 450.000,-. De PVR had een eigen kantoor en een eigen beleidsmedewerker, die grote zeggenschap had in het programma. Daarnaast was er ondersteuning van een professioneel secretariaat. Beide medewerksters waren in dienst voor circa 30 uur per week.

In het begin van de jaren tachtig traden KVO en KVB uit de PVR.  De grootte van de organisaties en de geringe invloed op het beleid van de PVR, speelden hierbij een rol. Bij de wijziging in het beschikbaar stellen van subsidie,door de Provincie, die de HEI-operatie werd genoemd (Herstructurering Externe Instellingen) moesten KVO en KVB ook subsidie inleveren, net als de PVR.

De structuur van het Algemeen Bestuur van de PVR is hetzelfde gebleven. Veel van de cursussen en trainingen, die de PVR organiseerde, lagen op het terrein van emancipatie, assertiviteit, conflictbeheersing. Ook organiseerde de PVR gespreksgroepen voor vrouwen.

De plaats van de Plaatselijke Vrouwenraden in de PVR heeft in het verleden geleid tot veel discussie. De huidige commissie Plaatselijke Vrouwenraden is ontstaan uit een groep vrouwen, die contacten onderhield met de Plaatselijke Vrouwenraden. De voorzitter van de contactgroep Plaatselijke Vrouwenraden heeft zitting in het dagelijks bestuur en in het algemeen bestuur.

Na 30 jaar is de Provinciale Vrouwenraad een eigentijdse en dynamische vrijwilligersorganisatie.

 

Organisatie

Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur (AB) wordt gevormd door afgevaardigden van de aangesloten organisaties.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit minimaal 5 personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het DB werkt voorbereidend voor het algemeen bestuur.

 

 

Aangesloten organisaties

De deelnemende organisaties

 • Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO)

 • Unie van de Soroptimisten Clubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.

 • Katholiek Vrouwengilde (KVG) Groepen 

 •  Hervormde Vrouwengroep (HVG)

 • Nederlandse Bond van Plattelands Vrouwen, Vrouwen van Nu (NBPV)  

 • NVVH-Vrouwennetwerk 

 • Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap   

 • CDA-Vrouwenberaad

 • Bahá'ď International

 • Zij Actief Brabant Z.O.

 • Vrouwenadviescie voor woningbouw

 • Vrouwenraden: Steenbergen, Tilburg.

 • Vrouwencontact Son

 • Vrouwennetwerk Best

 • Stichting DAS-vrouwen. www.dasvrouwen.nl

De PVR participeert in:


 

Bestuur

Samenstelling van het Dagelijks Bestuur

 

Voorzitter: M. Demmers, tel 0416853417. ria.demmers@gmail.com
Secretaris: L. Oldenkotte, tel 013 4680089, l.oldenkotte@hotmail.com
Penningmeester: A. Bergers, tel 0162 429388 a.bergers@casema.nl
Lid: Y. Houben, tel 0416 337319, yhouben@zonnet.nl